Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Neden Tarih İHÜ’de Okunur

Çünkü (1) güçlü ve gelişen bir Tarih Bölümümüz var. Hepsi doktoralarını önde gelen Amerikan, İngiliz veya Kıta Avrupası üniversitelerinden almış, çok kalifiye öğretim üylerini kapsıyor. (2) Tarihçilik pratiğinin evrensel ana mecrası içinde yer alıyoruz. (3) Gerek bölüm olarak kendi çabalarımızla, gerekse (seçkin danışma kurulumuz dahil) uluslararası network’larımız üzerinden, tarih ve historiyografi alanlarında yaşanan bütün öncü gelişmelerle atbaşı gitmeyi başarıyoruz. 

(4) Uzmanlık alanlarımız (a) dünya ve Avrupa tarihini; (b) dünya ve Türkiye historiyografisini; (c) tarihsel sosyolojiyi; (d) İslâm tarihini; (e) Orta Doğu tarihini; (f) Anadolu Ortaçağını; (g) Osmanlı tarihinin 1300 dolaylarından 1900 dolaylarına kadar uzanan bütün ana dönemleri ve konu veya sorunlarını; (h) Modern Türkiye’yi; (i) Yunan ve Roma İlkçağını; nihayet (j) Bizansı ve Avrupa Ortaçağını kucaklıyor. (6) İlâveten, gerek bölüm içindeki derslerimiz, gerekse İHÜ Diller Okulu bünyesinde ve çeşitli Yaz Okulu programlarımız üzerinden sunabildiklerimiz, başta Modern Türkçe, Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça olmak üzere bütün kilit araştırma dillerinde titiz bir öğretimi kapsıyor. Yakın zamanda bunlara Armenotürkçe, Klasik Ermenice ve Klasik Yunanca da eklenmiş bulunuyor.

(6) Bütün bunlar çok geniş bir ders reyonumuz olması anlamına geliyor. Çift kodlama yöntemimizle birlikte, her dönem düzenli olarak açtığımız lisans dersi sayısı da, lisansüstü dersi sayısı da 20-25’i buluyor. (7) Sonuçta bu zengin öğretim yelpazesi, birbiriyle örtüşen beş Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını besleyebiliyor. (8) Bütün ders ve programlarımız, kaynak eleştirisi becerilerine oturan ampirik araştırmacı titizliği ile geniş teorik ve komparatif ufukların birleştirilmesini içeriyor. (9) Historiyografik duyarlılık, özellikle güçlü bir yanımız. Hem disiplinimizin içsel icaplarını, hem de tarihçiliği dışarıdan baskılayan etmenleri gözönünde bulunduruyor; özellikle ikincilere karşı eleştirel öz-farkındalığı savunuyor ve uyguluyoruz.

(10) Lisans programımız Türkiye’deki en iyilerden (ve en yukarıda tercih edilenlerden). Öğrencilerimizi üniversite giriş sınavındaki ilk bin ile üç bin arasından alıyoruz. (11) Güçlü ve giderek büyüyen bir Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri grubumuz söz konusu. Uluslararası bileşimi oldukça yüksek. Kendi içinde üst düzeyde bir akademik alışveriş yaşıyor. (12) Bu etkileşimde, lisansüstü öğrencilerimize tanıdığımız, Üniversite Dersleri çekirdek müfredatımızda Öğretim Asistanlığı (şube okutmanlığı) olanağının da büyük payı var. Türkiye’de başka pek az üniversitede görülen bu uygulama sayesinde, kariyerlerinin bu kadar erken bir aşamasında, ileride hep yararını görecekleri, paha biçilmez değerde bir öğretim tecrübesi kazanıyorlar. 

Etkinlikler Tüm Etkinlikler