Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

İHÜ’de Tarih

Tarih Bölümü ve Programları Hakkında

14. yüzyılın düşünce devleri arasında belki en seçkin yerde duran İbn Haldun tarihçiydi, tarihçiliğin tarihçisiydi, sosyologdu, nüfusbilimciydi — özetle, çok yönlü, çok boyutlu bir dehaya sahipti. Mukaddime’sini yazmaya çekilmesinden neredeyse 650 yıl sonra bugün, Türkiye’nin ve İstanbul’un yeni İbn Haldun Üniversitesi’ndeki Tarih programları da benzer karmaşıklıkta, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmeyi; bu suretle, gerek Avrupa-merkezci veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamakta.

Bu çerçevede, ilkin 2017 Güz dönemi itibariyle (a) hem tezli hem tezsiz Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans (MA) programımız, hem de (b) üç kulvar etrafında örülmüş Tarih Lisans (BA) programımız devreye girdi. Bunları, 2018 Güz döneminde Tarih Doktora (PhD) programımız izledi. Hepsinde, başlıca öğretim dili olan İngilizce ile Modern Türkçeye ileri düzeyde hâkimiyet esas. Bunların üzerine, üç vazgeçilmez araştırma dili olarak Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça oturuyor. Bu sağlam dil becerileri üzerinde de, en titiz ampirik araştırma standartlarını geniş teorik ufuklarla kaynaştıran Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora müfredatları yükseliyor.