Loading, please wait.

The History PhD

Neden İbn Haldun Tarih Doktora?

Öncelikle bir Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi uzmanıdır. Bunu, şimdiye kadar Türkiye üniversitelerinde pek azında verilen kapsamda bir Dünya Tarihi ve Genel Historiyografi bilgisiyle tamamlar.

İngilizce ve/ya Modern Türkçe üzerinden, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde, hem lisans hem lisansüstü düzeyde Türklerin Tarihi, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Tarihi, Modern Türkiye Tarihi ve Türkiye Tarihçiliği (Historiyografi) dersleri verebilir. Bu alanlardaki ikincil literatüre de, birincil kaynaklara da hâkimdir. Dolayısıyla gene bu alanlarda yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetebilir, jürilerinde yer alabilir.

Program Hakkında:

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Doktora Programı mezunu;

  • Lisansta ve lisansüstünde, İslâm Tarihi ve Modern Ortadoğu Tarihi dersleri verebilir. Bu alanlarda tez yönetmesi, özel hazırlığı ve uzmanlığına bağlıdır.
  • Tarihsel sosyolojiye önem verir. Sadece “geçmişte ne oldu” sorusuna değil, “toplumlar nasıl işler” sorusuna da cevap arayan bir formasyonu vardır. Bu temelde, tarihte tarım toplumları, kentler, kır-kent ilişkileri, farklı coğrafyalardaki kültür ve medeniyet daireleri, devletler ve imparatorluklar konusunda birleştirici ve karşılaştırmalı bir perspektife sahiptir.
  • Yurtdışında iş bulduğu takdirde, dahil olacağı bölümde Osmanlı tarihi ile Osmanlı-dışı tarihler arasında bağlantı kurabilir; temel kavramları ve terimlerini birbirine tercüme edebilir; dolayısıyla Osmanlı tarihini kapalı kutu olmaktan çıkarıp başka alanların uzmanlarına açabilir. Kendi açısından, dünya tarihi sorunlarına ilgi gösterir; bu alandaki gelişme ve tartışmalardan haberdardır ve mensup olduğu bölümün entellektüel yaşantısına bu açıdan katkıda bulunabilir.
  • Lisans veya lisansüstü seviyesindeki Dünya Tarihi derslerinin organizasyonuna katılıp, Türklerin Tarihi, İslâm Tarihi, Osmanlı Tarihi, Modern Türkiye Tarihi, Modern Ortadoğu Tarihi konularındaki modüllerin sorumluluğunu üstlenebilir.
  • Hem yoğun hem çok-kültürlü bir öğrenim ortamından geçmiştir. Bu açılardan herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın, yurt dışı akademik ortamlara kültürel açıdan da, çalışma temposu açısından da intibak edebilir.
  • Çok kuvvetli bir araştırma dürtüsü ve donanımı edinmiştir. Bilim ve bilgi tutkunudur. Sürekli çalışır ve daha fazlasını merak eder. Azla yetinmez; kurcalayıcı ve tüketicidir; her bir konunun olabilecek en ücra köşelerine uzanmaya çalışır. Alanının en iyi dergilerinde, İngilizce ve Türkçe yayın yapar. Bir kitap veya makale projesinden diğerine geçer. Çok-uluslu ekip ve çok-ciltli yayın projelerinde rahatlıkla yer alır.