Çift Anadal Programı

İHÜ’de Tarih ile Başka Bir Bölüm Arasında  Çift Anadal (ÇAP) Yapma Koşul ve Olanakları

(1) İHÜ Tarih Bölümü, Modern Türkçe ve Arapça derslerinin durumuna göre, kendi lisans öğrencilerine 6-10-14 arasında değişen sayılarda serbest seçmeli ders alma olanağı tanımaktadır. Bu, Tarih ile başka bir disiplin arasında ÇAP veya YAP uygulamasına yönelmeyi hayli kolaylaştırıcı bir faktördür. Kaldı ki, Tarih lisans öğrencilerinin, “Fakülte Dersleri” diye tarif edilen bir havuzdaki 12 ders içinden 6’sını seçmek zorunda olması, bu hak ve yükümlülüklerini dikkatli ve planlı bir şekilde kullandıkları takdirde, Hukuk, Ekonomi, Felsefe, Sosyoloji veya Siyaset Bilimi’nin hiç olmazsa bazı zorunlu derslerini bu çerçevede alıp daha fazla yer ve zaman tasarrufunda bulunmaları açısından ikinci bir elverişlilik zemini oluşturmaktadır.

(2) İbn Haldun Üniversitesi’nin başka herhangi bir fakülte ve bölümünde okuyan lisans öğrencileri, kendi bölüm ve diploma alanlarının yanısıra ikinci bir anadal olarak Tarih ile ÇAP yapmak istediklerinde, Tarih açısından şu özel koşulları yerine getirmek zorundadırlar:

  • 12 Üniversite Dersi’nden en az şu sekiz (8) tanesinin mutlak surette alınmış

olması (birinci sınıfta alınmamışsa, sonradan tamamlanması):

 

SPS 101-102              Humanity and Society I-II

HUM 101-102           The World Through Art and Literature I-II

HIST 101-102            History of Modern Turkey I-II

TLL 101-102              Modern Turkish Literature I-II;

 

(b) İlâveten, Tarih Lisans Ders Havuzu’ndan, HIST 200 ve yukarısı kodlu en az on (10) Tarih dersi alınması;

(c) bunlardan birinin HIST 201( Introduction to Historical Thought and Method) dersi olması;

(d) bunlardan üçünün aşağıdaki havuz içinden seçilmesi:

 

HIST 202       Introduction to the History of Religions

HIST 203       Archeology and Culture

HIST 204       Primitive or Tribal Society

HIST 205       The City in History

HIST 206       Lords and Peasants

HIST 207       Men, Ships, and the Sea

HIST 208       Anatolian Civilizations

HIST 209       War and Society

HIST 210       Nations and Nationalism

HIST 211       Imperialism and Colonialism

HIST 212       History of the Nineteenth Century

HIST 213       History of the Twentieth Century;

 

(e) bunlardan ikisinin aşağıdaki dil dersleri arasından seçilmesi:

ya iki sömestir Osmanlı Türkçesi (TLL 301-302, TLL 303-304, TLL 305-306 gibi);

ya iki sömestir Farsça (PERS 301-302 veya PERS 303-304 gibi);

ya da iki sömestir Fransızca veya Almanca veya İspanyolca;

(f) bu dil derslerinin, ister Tarih Lisans programı ister ÇAP’ın diğer ayağını teşkil eden öbür lisans programı çerçevesinde zorunlu olan Modern Türkçe ve/ya Arapça derslerinin yerine ikame edilebilir olmaması;

(g) yukarıda sözü edilen toplam 10 Tarih Bölümü dersinden dördünün, aşağıdaki dersler arasından seçilmesi:

 

HIST 311 Early Islamic History;

HIST 312 Islamic History II (the Middle Period);

HIST 315 History of the Modern Middle East (to the 1920s);

HIST 316 History of the Contemporary Middle East (1918 to the present);

HIST 341 Ottoman History 1 (1300-1600);

HIST 351 Ottoman History 2 (1600-1800);

HIST 361 Ottoman History 3 (1789-1908);

HIST 431 History of Ottoman Institutions.

 

 

 

 

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur