N. Zeynep ÇAVUŞOĞLU


Arş.Gör.

zeynep.cavusoglu@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Boğaziçi Üniversitesi (2013)

  2. Yüksek Lisans

    Sabancı Üniversitesi (2016)

  3. Doktora

    İstanbul Şehir Üniversitesi (2016 - …)


Araştırma Alanları

16. yüzyıl Barut İmparatorlukları, Erken Modern İslam Düşünce Tarihi, İslam Tarih Yazımı, Babürlü İmparatorluğu

Biyografi

1990 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde, “The Age of Akbar: Statecraft and Political Ambitions” başlıklı teziyle 2016 yılında tamamladı. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmaları Hindistan merkezinde 16. yüzyıl İslam devletleri zihniyet ve düşünce tarihi etrafında yoğunlaşmaktadır.