Suraiya Faroqhi İbn Haldun Tarih Bölümü’ne katıldı


Profesör Suraiya Faroqhi, İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü kadrosuna katıldı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden emekli olan Faroqhi, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi alanında çalışan en önemli tarihçilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Osmanlı kentleri, kentlileri ve zanaatkarları ile kırsal nüfus ve işçileri de içine alan sıradan insanların tarihi konularında önemli eserler ortaya koyan Profesör Faroqhi’nin çalışmalarından bazıları şunlardır: Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts, and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650 (1984); Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources (2000); Men of Modest Substance (2002); The Ottoman Empire and the World Around It (2004); Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire (2005); Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople Under the Ottomans (2009); Travel and Artisans in the Ottoman Empire (2014); A Cultural History of the Ottomans: The Imperial Elite and its Artefacts (2016). Profesör Faroqhi, The Cambridge History of Turkey (3. cilt) ve Animals and People in the Ottoman Empire (2010) kitaplarının editörlüğünü yapmıştır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur