Soykırım


Auschwitz ölüm kampından bir bölüm: tren dolusu kafileler halinde getirilen Yahudilerin ve diğer mahkûmların indirilip, SS’lerce gözden geçirilerek hangilerinin “işe yaramaz” diye derhal gaz odalarına gönderileceğine, hangilerine ise korkunç koşullarda zorla çalıştırılma karşılığı daha birkaç ay hayat hakkı tanınacağına ilişkin ilk kararların verildiği peron. 1942-45 arasında sadece bu kampta, 1.1 milyonu aşkın kadın, erkek ve çocuk Nazilerce katledildi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur