Savaşçılar da dinlenir


Kırmızı zemin üzerine siyah figürlü Antik Yunan çömleklerinin en ünlülerinden biri: gövdesi de, üzerindeki resimleri de Exekias’ın eseri olan “Vatikan Amforası.” Efsanevî Troya savaşı sırasında bir nefeslenme ânı: Homerik destanların  ünlü Aka kahramanlarından Ajax ve Akilleos, omuzlarında mızrakları, taşların zar atılarak oynatıldığı bir oyuna dalmış gibi. Sağdaki Ajax; solda, miğferli olan Akilleos. İÖ 6. ve 5. yüzyıllardan 150 kadar örneği bilinen bu sahnenin belki en mükemmel resmedilişi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur