Osmanlıların Hizmetinde İtalyan Bir Hekim: Giovanni Mascellini ve Artis Medicæ


İHÜ Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. M. Fatih Çalışır, 17-20 Ekim tarihlerinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen II. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne (OSARK) katıldı. Dr. Çalışır, yirmiden fazla oturum ve dört panelin gerçekleştiği kongrede “An Italian Physician in the Service of the Ottomans: Giovanni Mascellini (d.1675) and His Artis Medicæ (1673)” (Osmanlıların Hizmetinde İtalyan Bir Hekim: Giovanni Mascellini (öl.1675) ve Artis Medicæ (1673) Adlı Eseri) başlıklı bir tebliğ sundu. Mascelli’nin biyografisi ve Latince kaleme aldığı tıp kitabı üzerinden Osmanlı başkentindeki girift ilişkiler ağına dikkat çeken Çalışır’ın tebliği on yedinci yüzyıl Osmanlı tarihyazımında giderek artan revizyonist çalışmalara katkı amacı taşımaktadır.

Kongrenin detaylarına aşağıdaki linkten erişim mümkün:

https://www.osmanliarastirmalari.org/

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur