Program Hakkında

İHÜ’de Tarih

14. yüzyılın düşünce devleri arasında belki en seçkin yerde duran İbn Haldun tarihçiydi, tarihçiliğin tarihçisiydi, sosyologdu, nüfusbilimciydi – özetle, çok yönlü, çok boyutlu bir dehaya sahipti. Mukaddime’sini yazmaya çekilmesinden neredeyse 650 yıl sonra bugün, Türkiye’nin ve İstanbul’un yeni İbn Haldun Üniversitesi’ndeki Tarih programları da, benzer karmaşıklıkta, çok-yönlü, disiplinler-arası, mukayeseli ve sosyolojik bir zenginlik üretmek suretiyle gerek Avrupa veya Batı-merkezci, gerekse dar Osmanlı-Türk odaklı yaklaşımları aşmayı amaçlamakta.

Bu çerçevede ilkin 2017 Güz dönemi itibariyle üç kulvar etrafında örülmüş bir Tarih Lisans programı devreye girecek; onu 2018 sonbaharında Tarih Yüksek Lisans (MA) programı ve bir sonraki yıl Tarih Doktora (PhD) programı izleyecek. Hepsinde, esas öğretim dili olan İngilizce, Modern Türkçeye ileri düzeyde hâkimiyet ile elele gidecek ve aynı zamanda, üç zorunlu araştırma dili olarak Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça ile beslenecek. Bu sağlam dil becerileri üzerinde, en titiz ampirik araştırma standartlarını geniş teorik ufuklarla kaynaştıran bir müfredat geliştiriliyor.

Çekirdek Müfredatta Tarihin Yeri

İstisnasız bütün İHÜ lisans öğrencileri, ilk yıllarının her iki döneminde altışar olmak üzere aynı 12 Üniversite Dersini alıyor olacak. Çekirdek müfredatımızın bu ilk kademesinde şunlar yer almakta: iki sömestırlık bir dünya tarihi dersi; ona paralel giden, iki sömestırlık bir dünya sanat ve edebiyatından seçmeler dersi; iki sömestırlık bir 19. ve 20. yüzyıl Türkiye tarihi dersi; keza ona paralel giden bir 19. ve 20. yüzyıl Türk edebiyatı (romanı) dersi. Bu 8 ders bir arada düşünüldüğünde, gerek Türkiye bilgileri ve gerekse dünya bilgilerine sağlam bir tarihî giriş sunuyor.

Fakülte Dersleri: toplum bilimleri temelinin daha da pekiştirilmesi

Tarih lisans öğrencileri açısından İHÜ çekirdek müfredatının ikinci kademesini Fakülte Dersleri oluşturmakta. Bu grupta, iki Hukuk (LAW), iki Ekonomi (ECON), iki Siyaset Bilimi (POLS), iki Sosyoloji (SOC) ve iki de Felsefe (PHIL) olmak üzere, üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden toplam 10 ders yer alıyor ve mezuniyet yükümlülüklerinin tamamlanması açısından, Tarih lisans öğrencilerinin ikinci, üçüncü veya dördüncü yıllarında bu Fakülte Dersleri havuzundan (ek bazı koşulları da yerine getirmek kaydıyla) en az 6 ders almaları isteniyor. Bu suretle, komşu disiplinlere ilişkin zihinsel farkındalıklarını arttırmaları; aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri alanını bir bütün olarak kavramaları amaçlanıyor.

Tarih Lisans (BA) programı

Söz konusu Üniversite ve Fakülte Derslerinin oluşturduğu ortak temel üzerinde, asıl Tarih lisans programı kendi içinde beş kademeyi kapsıyor. Önce (a) tarihsel düşünce ve yöntem konularında üç zorunlu ders ve (b) Çekirdek Seçmeliler listesindeki dokuz dünya tarihi ve/ya tarihsel sosyoloji dersinden en az dört tanesinin seçilmesi koşulu geliyor. Bu noktadan sonra öğrenciler şu üç alt-konsantrasyondan birine yönelecek veya yönlendirilecek: (1) Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi; (2) Orta Doğu, İslâm ve Asya tarihi; (3) Avrupa ve Amerika tarihi. Bu kulvarlardan her biri (c) beş alan seçmeli dersi ve (d) o kulvara özgü (en az iki ders demek olan) dil yükümlülüklerini beraberinde getiriyor. (e) Geriye kalan on serbest seçmeli ders boşluklarını, öğrencilerin kültürel arkaplanlarını takviye ve entellektüel ufuklarını çeşitlendirme amacıyla, daha çok geniş bir Sanat ve Edebiyat dersleri yelpazesinden doldurmalarını tavsiye ediyoruz.