Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Tarih Bölümü

Program Hakkında

Tarih Lisans Programının Kademeleri

Çekirdek Müfredatta Tarihin Yeri

İbn Haldun Üniversitesi’nin hemen bütün lisans öğrencileri, ilk yıllarında dönem başına altı olmak üzere aynı 12 Üniversite Dersini almakla yükümlü. Bu çekirdek müfredatımız şunları kapsamakta: iki sömestirlik bir dünya tarihi dersi (SPS 101-102); ona paralel giden, iki sömestirlik bir dünya sanat ve edebiyatından seçmeler dersi (HUM 101-102); iki sömestirlik bir 19. ve 20. yüzyıl Türkiye tarihi dersi (HIST 101-102); keza ona paralel giden bir 19. ve 20. yüzyıl Türk edebiyatı dersi (TLL 101-102). Bu 8 ders bir arada düşünüldüğünde, gerek Türkiye bilgileri ve gerekse dünya bilgileri açısından sağlam bir zemin oluşturuyor.

Fakülte Dersleri: toplum bilimleri temelinin daha da pekiştirilmesi

Tarih lisans öğrencilerinin genel formasyonunun ikinci kademesini Fakülte Dersleri oluşturmakta. Bu grupta iki Ekonomi (ECON), iki Siyaset Bilimi (POLS), iki Felsefe (PHIL), üç Hukuk (LAW), üç de Sosyoloji (SOC) olmak üzere, üniversitenin diğer fakülte ve bölümlerinden toplam 12 ders yer alıyor ve mezuniyet yükümlülüklerinin tamamlanması açısından, Tarih lisans öğrencilerinin ikinci, üçüncü veya dördüncü yıllarında bu Fakülte Dersleri havuzundan en az 6 ders almaları isteniyor. Bu yolla, komşu disiplinlere ilişkin zihinsel farkındalıklarını arttırmaları; aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri alanını bir bütün olarak kavramaları amaçlanıyor.

Asıl Tarih Lisans (BA) program: branş dersleri

Söz konusu Üniversite ve Fakülte Derslerinin oluşturduğu ortak temel üzerinde, asıl Tarih lisans programı kendi içinde beş kademeyi içeriyor. Önce (i) tarihsel düşünce ve yöntem konularında üç zorunlu ders ve (ii) Çekirdek Seçmeliler listesindeki 200-kodlu 12 dünya tarihi ve/ya tarihsel sosyoloji dersinden en az üç tanesinin seçilmesi koşulu geliyor. Bu noktadan sonra öğrenciler şu üç alt-konsantrasyondan birine yönelmekte: (1) Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi; (2) Orta Doğu, İslâm ve Asya tarihi; (3) Avrupa ve Amerika tarihi. Bu kulvarlardan her biri (iii) beş alan seçmeli dersi ve (iv) o kulvara özgü (en az iki ders demek olan) dil yükümlülüklerini beraberinde getiriyor. (v) Geriye kalan altı veya on veya ondört serbest seçmeli ders boşluğunu, öğrencilerin ya kültürel arkaplanlarını takviye ve entellektüel ufuklarını çeşitlendirme amacıyla, geniş bir Sanat ve Edebiyat dersleri yelpazesinden doldurmalarını, ya da başka bir bölümle Çift Anadal (ÇAP) yapmak için kullanmalarını tavsiye ediyoruz.