İmparatorluk ve anıtsal dinî mimarî


Kanunî döneminde Mimar Sinan’ın 1551-1557 yılları arasında inşa ettiği Süleymaniye Camii ve (çeşitli medrese, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânları içeren) külliyesinin havadan görünüşü.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur