İki Osmanlı padişahı


The Sultan Mehmet II
240 yıl arayla iki Osmanlı sultanı. Solda, Fatih’in kendi dâvetiyle İstanbul’a gelen ünlü Röneesans ressamı Gentile Bellini’nin 1480’de yaptığı II. Mehmet portresi (halen Londra’da Victoria and Albert Museum’da). Sağda, Levnî resimlediği 1720 surnâmesinden, III. Ahmed ve şehzadesi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur