Home Page

(1) 2017 sonbaharından başlayarak üç yıl içinde, Tarih Lisans, Tarih Yüksek Lisans, Tarih Doktora ve Bütünleşik Doktora, Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans, Türkiye Çalışmaları doktora ve Bütünleşik Doktora olmak üzere beş ana programımızı kurmuş ve öğretim yelpazemizi tamamlamış olacağız. (2) Tarih Lisans programımıza her yıl ortalama 10, Tarih ve Türkiye Çalışmaları Yüksek Lisans programlarımıza her yıl gene yaklaşık 10’ar, Tarih ve Türkiye Çalışmaları Doktora programlarımıza her yıl en fazla 5’er öğrenci almak suretiyle, zaman içinde toplam 150 öğrenci ve öğretim üyesini kapsayan bir Tarih camiası oluşturuyoruz. (3) Bu zemin üzerinde, İslâm, Ortadoğu, Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi alanlarında Türkiye’deki en iyi beş; ABD, Kanada, İngiltere ve Kıta Avrupası da dahil olmak üzere Batı dünyasında en iyi onbeş Tarih bölümü arasında yer almayı amaçlıyoruz.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nün varlık nedeni ve temel amacı beş kademede ele alınabilir. Birincisi, İHÜ’nün çekirdek müfredatını oluşturan Üniversite Dersleri’nin bir bölümünü omuzlamak suretiyle bütün lisans öğrencilerinin önünde zengin kültür ve düşünce ufukları açmaktır. İkincisi, kendi lisans program üzerinden, dünya, Osmanlı ve Türkiye tarihi alanlarındaki bilgi birikimlerinin yanısıra, sağlam bir bilim nosyonu ve etik duruşu da edinmiş; akademik ciddiyeti müdrik; ileri düzeyde okuma, yazma ve konuşma becerilerine sahip mezunlar vererek, iç istihdam piyasasının kalite ve derinlik kazanmasına yardımcı olmaktır. Üçüncüsü, bu mezunlardan tarih öğretmenliğini seçecek olanlar sayesinde, ilk ve orta öğretimi beslemek ve desteklemektir. Dördüncüsü, yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla, Türkiye tarihçiliğini tam anlamıyla dünya tarihçiliği düzeyine çıkarmak; özel ve çok yoğun bir öğrenme ortamı yaratıp, gerek araştırmaları ve yayınları, gerekse ders verme kapasiteleri bakımından dünyanın en seçkin üniversitelerinde çalışabilecek genç tarihçiler yetiştirmektir. Beşincisi, bütün bu yollarla Türkiye’nin tarih ikliminin, medyasının ve genel kamuoyunun daha fazla ölçü, ciddiyet ve sorumluluk edinmesine katkıda bulunmaktır.

Historian, historiographer, demographer and sociologist – as a 14th century intellectual giant Ibn Haldun was a man of many talents. Nearly 650 years from the inception of the Muqaddimah, the History Department at IHU aspires to a similarly complex, interdisciplinary, multi-faceted, comparative and sociological richness capable of transcending both Eurocentric and narrowly Ottoman-Turkish focused approaches. Eventually the History Department will be running a full range of five undergraduate and graduate programs: a History BA, a History MA (with and without thesis), and a History PhD, plus a more interdisciplinary MA in Turkish Studies (with and without thesis) as well as a unique PhD also in Turkish Studies. In all cases, English is the primary language of instruction, complemented by proficiency in Modern Turkish as well as the requisite research languages of Ottoman Turkish, Arabic and Persian. In turn, such linguistic skills shall pave the way for a combination of high standards in empirical research with broad theoretical horizons.

Apart from these current or projected degree programs, History also makes a rich contribution to, and benefits maximally from, the undergraduate core curriculum. Crucial in this regard are eight (out of twelve) University Courses on world history, world art and literature, Modern Turkish history, and Modern Turkish literature. A second tier of foundation-building for the History BA comprises a pool of ten electives from other IHU faculties and departments, including two law (LAW), two economics (ECON), two politics (POLS), two sociology (SOC) and two philosophy (PHIL) courses. To complete the History BA, students have to take a minimum of six courses from this pool. They may do so at any time after their freshman year. This is intended to enhance their mental awareness of neighboring disciplines and to instill an overall sense of the Humanities and Social Sciences. Next come (a) a required course in historical thought and method, as well as (b) a selection of three out of ten courses in world history or historical sociology that are listed as core electives. Students are then directed to one of three sub-concentrations:

Ottoman and Modern Turkish History;
Middle Eastern, Islamic and Asian History;
European and American History.
Each specialization calls for another five electives, plus a set of language requirements specific to that branch. For their remaining electives, students are encouraged to turn to a broad range of art and literature courses to bolster their cultural background and diversify their intellectual horizons.

Staff & Courses

[PhD University of Birmingham] Ders yelpazesi: Dünya ve Avrupa tarihi. Genel historiyografi. Tarım ve köylü toplumları. Türkiye ve Balkan milliyetçi historiyografileri. Türk milliyetçiliğinin doğuşu. 20. yüzyıl Türkiye tarihi. Marksizm ve sosyalizm tarihi.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansta) SPS 101-102 (İnsan ve Toplum I-II); GE 100 (Üniversite Hayatına Giriş); HIST 102 (Modern Türkiye Tarihi II Yirminci Yüzyıl). (Lisansüstünde) HIST 503-504 (Dünya Tarihi I-II); HIST 571 (“Uzak Asya”dan Akdeniz’e; Türklerin Tarihi, Türkiye’nin Tarihi); HIST 572 (İmparatorluktan Cumhuriyete: Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti).

[PhD Universität Hamburg] Ders yelpazesi: 14.-18. yüzyıl Osmanlı sosyal ve kültürel tarihi. Osmanlı devleti ve toplumu ile karşılaştırma içinde, İran ve Hindistan (Mughallar). Maddî kültür, üretimi, üreticileri. Akdeniz ve Anadolu tarihinden seçme konular.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansüstünde) HIST 536 (Bir Kentin Tarihi II: Osmanlı İstanbulu, 1450-1900); HIST 514 (Üç Barut İmparatorluğu); HIST 519 (Akdeniz Kentleri (1400-1800)); HIST 539 (Evliya Çelebi Okumaları).

[PhD University of Manchester] Ders yelpazesi: İslâm tarihi. Modern ve çağdaş Ortadoğu tarihi. Genel olarak eğitim ve özel olarak İslâm eğitim tarihi. Osmanlı Türkçesi ve Arapça (ileri düzeyde metin okumaları).

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansüstünde) HIST 515 (Modern Ortadoğu Tarihi (1920’lere kadar)); HIST 516 (1918’den Günümüze Çağdaş Ortadoğu Tarihi); HIST 562 (Osmanlı İmparatorluğu’nda Modernleşme ve Reform).

[PhD Georgetown University] Ders yelpazesi: 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tarihi. Dünya Tarihi. Çevre tarihi. Her düzeyde Osmanlı Türkçesi.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansüstünde) HIST 551 (1600-1800 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri); HIST 581 (Çevre Tarihi).

[PhD Ludwig-Maximiliens-Universität München] Ders yelpazesi: 19. yüzyıl Osmanlı-Türkiye tarihi. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet, toplum ve din. Osmanlı’da modern devletin oluşumu. Tarihsel yöntem ve düşünce. Her düzeyde Osmanlı Türkçesi.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansta) HIST 101 (Modern Türkiye Tarihi I Ondokuzuncu Yüzyıl). (Lisansta ve lisansüstünde) TLL 303/503 (İleri Düzeyde Osmanlı Türkçesi I) ve TLL 304/504 (İleri Düzeyde Osmanlı Türkçesi II).

[PhD Bilkent Üniversitesi] Ders yelpazesi: 1300-1600 Osmanlı tarihi. Osmanlı müesseseleri ve idare teşkilâtı. İslâm-Osmanlı siyasî düşüncesi. Osmanlı tarihyazımı. Osmanlı ilmiyesi ve düşünce tarihi. Her düzeyde Osmanlı Türkçesi.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansta ve lisansüstünde) TLL 301/501 (Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I) ve TLL 302/502 (Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II). (Lisansüstünde) HIST 541 (1300-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri); HIST 531 (Osmanlı Kurumlar Tarihi).

[PhD University of Chicago] Ders yelpazesi: 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, İslâm tarihi. İslâm ve Osmanlı bilim tarihi. Modern bilimlerin etkisinde İslâm ve Osmanlı düşünce dünyası.

2018-2019 öğretim yılı: (Lisansüstünde) HIST 511 (Erken Dönem İslâm Tarihi (1100’e kadar)); HIST 512 (İslâm Tarihi: Orta Dönem (y. 945 – 1500)).

Fields marked with an * are required