Dr. Fatih Çalışır’a, Slovak Bilimler Akademisi tarafından araştırma dâveti


İHÜ Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. M. Fatih Çalışır, Slovak Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü (Slovenské akadémia vied Ústav orientalistiky) tarafından, ülkenin müze ve arşivlerinde muhafaza edilen Osmanlı dönemi belgeleriyle ilgili araştırma yapmaya dâvet edildi.

Dr. Çalışır’ın İHÜ Yaz Okulu Ağustos başında sona erdikten sonra gerçekleştireceği bir aylık araştırma ziyareti, Slovak Cumhuriyeti Ulusal Burs Programı (Národný štipendijný program SR) kapsamında desteklenmekte.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur