Beş İHÜ tarihçisi, CIEPO konferansında


Uluslararası Osmanlı-öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Komitesi CIEPO’nun (Comité international d’études pré-ottomanes et ottomanes) 11-15 Eylül 2018’de Sofya’da yapılacak 23. büyük konferansına, İbn Haldun Üniversitesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden beş öğretim üyesi katılıyor.

12 Eylül Çarşamba sabah 9-11 arasında yapılacak paralel oturumlardan“Osmanlı Mimarlığı ve Arkeolojisi” (Ottoman Architecture and Archaeology) paneline, Suraiya Faroqhi başkanlık edecek. Prof. Faroqhi ayrıca, 14 Eylül Cuma 11:30 – 13:00 oturumlarından “Önemli Metinler, Gözden Kaçan Boyutlar: 16. ve 17. Yüzyıllarda Tarihyazıcılığı ile Edebiyat Araştırmalarının Karşılıklı Etkileşimi Üzerine” (Prominent Texts, Overlooked Aspects: On the Interaction of Historiography and Literary Studies in the 16th and 17th Centuries) panelinin de yorumcu ve tartışmacısı konumunda. Bu panelde Claudia Römer, Gül Şen ve Christiane Czygan’ın tebliğleri yer alıyor.

12 Eylül Çarşamba sabah aynı 9-11 kuşağında yer alan bir diğer oturumun organizatörü ve başkanı, Dr Fatih Çalışır. “Küçük Asya ile Büyük Asya Arasında: Değişim Faillerinin Anlatılmamış Öyküleri” (Between Asia Minor and Asia Major: Untold Stories of the Agents of Change) başlıklı bu panele, M. Fatih Çalışır’ın kendisi “Şah Cihan’ın Sarayında Bir Osmanlı Hekimi” (An Ottoman Physician at the Court of Shah Jahan: Hakim Mehmed b. Ahmed of Edirne (d. 1680) and His Medical Works) başlıklı tebliğiyle katılıyor. Panelde ayrıca Dr Şakir Yılmaz “Sınırları Aşan Sufî Kardeşliği: Murad el-Buharî’nin (1640-1720) Seyahatleri ve İstanbul’daki İkameti” (Sufi Brotherhood beyond Boundaries: Murad al-Bukhari’s (1640-1720) Travels and Residence in Istanbul) ve Dr Mehmet Özay “Rumî Bağlantılar: Asya’nın Farklı Coğrafyalarında Bir Diyaspora Grubu” (Rumi Connections: A Diasporic Group in Distinct Geographies in Asia) başlıklı tebliğleriyle yer alıyor.

12 Eylül Çarşamba gününün bir sonraki (11:30 – 13:00 arası) kuşağının “Osmanlı Devletinde Sünnî Olmayan Müslümanlar” (Non-Sunni Muslims in the Ottoman State: Modes of Interaction between ‘Confessionalisation’ and Administrative Pragmatism) oturumundaki dört konuşmacıdan biri, Dr Faruk Yaslıçimen. İHÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Yaslıçimen’in bildirisi “Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda, 1908-1914 Arasında Iraklı Şiiler ve İttihatçı Yönetim” (Iraqi Shiites and the Unionist Government in the Late Ottoman Empire, 1908-1914) başlığını taşıyor.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur