Mehmet Şakir YILMAZ


Dr. Öğr. Üyesi

msakir.yilmaz@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    (1995) Political Science and Public Administration, Middle East Technical University.

  2. Yüksek Lisans

    (1998) History, Bilkent University.

  3. Doktora

    (2006) History, Bilkent University.


Araştırma Alanları

Osmanlı Tarihyazımı (15-18. yy), Siyaset Düşüncesi Tarihi, Osmanlı Siyaset Literatürü, Osmanlı Devlet Teşkilatı

Biyografi

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde Tarih alanında yüksek lisans (1998) ve doktora (2006) derecelerini aldı. 2004-2010 arasında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında (TİKA) görev yapan Şakir Yılmaz 2007-2010 arasında TİKA’nın Ukrayna-Kırım temsilciliğini yürüttü.
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın danışmanlığında yüksek lisans ve doktora tezlerini yazan Yılmaz, yüksek lisans tezinde ilk dönem Osmanlı siyaset düşüncesi geleneğini incelemiş, doktora tezinde ise Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinin önemli devlet adamlarından Celalzade Mustafa Çelebi’nin yaşamı ve kariyeri çerçevesinde Osmanlı bürokrasinin gelişimini ele almıştır. Öğrenim ve çalışma hayatı boyunca araştırma ve eğitim amacıyla değişik zamanlarda ABD, Ürdün, İran, Fransa ve Ukrayna’da bulunan Yılmaz, çalışmalarını Osmanlı siyaset düşüncesi, Osmanlı idare tarihi ve 15-17. yy. Osmanlı tarihyazımı alanlarında yoğunlaştırmıştır.


Akademik Yayınlar

MAKALELER

Yılmaz, M. Şakir, “Crime and Punishment in the Imperial Historiography of Süleyman the Magnificent: An Evaluation of Nişancı Celalzade’s Works” Bulgarian Historical Review, 2008, v.36, 1-2, pp. 97-116.

KİTAPLAR

Yılmaz, Mehmet Şakir, Sultanların Aynası – Ahmed bin Hüsameddin Amâsî ve eseri Mirâtu’l-Mülûk, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2016.