Dr. Öğr. Üyesi

faruk.yaslicimen@ihu.edu.tr

Eğitim

Lisans : İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih & Uluslararası İlişkiler, 2004
Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi, Tarih, 2008
Doktora : Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Tarih, 2016

Araştırma Alanları

19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Din, Devlet ve Toplum, Osmanlı Tarih Yazımı, Tarih Metodolojisi

Biyografi

Faruk Yaslıçimen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını “Sunnism versus Shiism? Rise of the Shiite Politics and of the Ottoman Apprehension in Late Nineteenth Century Iraq” başlıklı teziyle tamamladı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde hazırladığı “Ottoman Empire and its Shiite Subjects: State-Society Relations in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries” başlıklı teziyle 2016 yılında doktor ünvanını almaya hak kazandı. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Din, Devlet ve Toplum, Osmanlı Tarih Yazımı ve Tarih Metodolojisi gibi konular bulunmaktadır.

Ödüller

 • Bilkent Araştırma Desteği – İngiliz Devlet Arşivleri, Londra – Bilkent Üniversitesi (2007)
 • Kahire Arap Dili Bursu, Mısır Hükümeti, MEB vasıtasıyla (2006-2007)
 • Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans Tam Burs (2004)
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisans, Tam Burs (1999-2004)

Akademik Yayınlar

DERGİ

 • Saving the Minds and Loyalties of Subjects: Ottoman Education Policy against the Spread of Shiism in Iraq during the Time of Abdülhamid II,” DÎVÂN Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 21, No. 41 (2016/2) 63-108.
 • The Possibilities of New Perspectives for Social Sciences: An Analysis Based on Ibn Khaldun’s Theory of ‘Umran‘” in Asian Journal of Social Science, Vol. 36/3 (2008) 408-433. (With Lütfi Sunar)

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMÜ

 • “Osmanlı Devleti’nin İran Eksenli Irak Siyaseti ve 19. Yüzyılda Bürokratik Bilgi Üretimi,” Gelenek ve Modern Arasında Bilgi ve Toplum (ed.) M. Hüseyin Mercan (İstanbul: Yedirenk, 2013) 301-337.

KİTAP DEĞERLENDİRME

 • “Suraiya Faroqhi, Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern Era (London, New York: I.B. Tauris, 2014)” DÎVÂN Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 38, 2015/1, 160-163.
 • “Büke Koyuncu, Benim Milletim …” AK Parti İktidarı, Din ve Ulusal Kimlik (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014)” JOTSA 2:1 (Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association) Binghamton, 2015, 210-213.
 • “Sean McMeekin, The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for World Power (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012)” Insight Turkey, Vol. 16, No. 3, Summer 2014, pp 243-245.
 • “Cem Emrence, Remapping the Ottoman Middle East: Modernity, Imperial Bureaucracy and the Islamic State (London, New York: I. B. Tauris, 2012)” Journal of Ottoman Studies, Vol. 40 (İstanbul, 2012) pp. 491-497.
 • “Isa Blumi, Reinstating the Ottomans: Alternative Balkan Modernities, 1800-1912 (New York: Palgrave Macmillan, 2011)” DÎVÂN Journal of Interdisciplinary Studies, No. 32, 2012/1, 194-200.
 • “Ebubekir Ceylan, The Ottoman Origins of Modern Iraq: Political Reform, Modernization and Development in the Nineteenth Century Middle East,” International Journal of Contemporary Iraqi Studies, Volume 6, Number 2, (November 2012) 249-253.
 • “Halil İbrahim Düzenli, İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2009)” İnsan ve Toplum, Vol. 1, No. 2 (2011) 170-173.
 • “Stefan Winter, The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 1516-1788, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)” Insight Turkey, Vol. 11, No. 1 (2011) 201-204.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • “Birinci Dünya Savaşı’nda Şii-Sünni İttifakı: Nedenler, İmkanlar ve Açmazlar,” 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, December 2017, İstanbul / Turkey.
 • Judiciary and Political Aspects of Non-Sunni Muslims in the OttomanEmpire”, Civilizations Forum – Religion and Civilization: Protection of Civilization as a Purpose of Religion, Ekim 2017, Istanbul / Turkey.
 • “Combining Architecture with Ethics: An Intellectual Portrait of Turgut Cansever,” Urbanisation & Civilisation Seminar Series, Yunus Emre Institute, London, March 2017.
 • “A Historiographic Approach to the Ottoman Orientalism and Colonialism Debate”, International Congress on Ottoman Studies, October 2015, Sakarya / Turkey.
 • “Before Sectarianism and Beyond Subjecthood: Iraqi Shiites during the First World War”, International Conference on World War One and the End of the Ottoman Social Formation, May 2015, Istanbul / Turkey.
 • “Limits of Subjecthood in Ottoman Iraq in late Nineteenth Century: Shiites”, International Congress on Ottoman Social and Economic History, July 2011, Retz / Austria.
 • “Osmanlı İmparatorluğunda Bürokratik Bilgi Üretimi: Şii Müslüman Tebaa ve Paradigma Değişimi”, Bilgi ve Toplum Sempozyumu, Haziran 2011, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin.
 • “Religious Revival in the Middle East and the Iraqi Shiites in the 19th Century”, October 2009, University of Antwerp, Antwerp / Belgium.
 • “Beyond Social Sciences: An Analysis based on Ibn Khaldun’s Muqaddima”, International Symposium on Ibn Khaldun From Past to Future, June 2006, ISAM, Istanbul / Turkey.