Akademik Personel

Prof. Dr.

Halil BERKTAY

halil.berktay@ihu.edu.tr

HALİL BERKTAY (d. 1947), tarihçi; Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi (Mayıs 2017). Daha önce Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi (1998-2016); 31 Ocak 2016’dan bu yana emeritus öğretim üyesi. Aynı üniversitede, eski Tarih Programı Koordinatörü; eski Türkiye Çalışmaları Programı Koordinatörü; eski Sabancı Yaz Okulu ve Sabancı-Harvard Yaz Okulu Koordinatörü.

Lisans ve Yüksek Lisans : Ekonomi, Yale Üniversitesi (ABD), 1968. Doktora : Tarih, Birmingham Üniversitesi (İngiltere), 1991. Geçmişte Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi asistanlık veya öğretim üyeliklerinde bulundu. Misafir öğretim üyesi olarak, Michigan (Ann Arbor) ve (1997 ile 2007-2008’de toplam iki buçuk yıl) Harvard üniversitelerinde ders verdi.

Araştırma alanları: historiyografi (genel ve Türkiye); kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerine ilişkin tartışmalar ve feodalizm teorileri; Osmanlı sosyal formasyonunu kavramlaştırma denemeleri; Türk milliyetçiliğinin ve ulusal belleğinin şekillenişi; devrimler ve darbeler; karşılaştırmalı bir perspektif içinde Türk devrimleri; modernitenin ve ulus-devlet inşasının insanî bedelleri; hatırlayış ve unutuş; Balkan tarih müfredatları ve ders kitapları; sosyalizm ve Marksizm tarihi.


Prof. Dr.

Suraiya FAROQHI

erika.faroqhi@ihu.edu.tr

Profesör Faroqhi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (Ankara) önce İngilizce, daha sonra seçmeli tarih dersleri verdi ve 1984’ten itibaren yeni kurulan Tarih Bölümü’nde çalıştı. 1971-1987 yılları arasında öğretmenlikten tam zamanlı profesörlüğe kadar giden uzun bir kariyeri Ankara’da tamamlayan Faroqhi, zorlu doçentlik/habilitasyon sınavını ilki 1980’de Türkiye’de ve ikincisi 1982’de Almanya’nın Bochum Üniversitesi’nde olmak üzere iki kez geçmiştir.

1988 ve 2007 yılları arasında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Faroqhi, 2002-2007 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (Nahost-Institut) direktörlüğünü yürüttü. 2007 yılındaki emekliliğinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tarih profesörü kadrosunu kabul etti ve 2010’da Tarih Bölümü başkanlığını görevini devraldı.

Hamburg (FRG, Dr. Phil.) İstanbul ve Indiana/Bloomington üniversitelerinde eğitim gören Profesör Faroqhi’ye 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verilmiştir. Ortadoğu Araştırmaları Derneği (MESA) onursal üyesi olan Profesör Faroqhi halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesidir.


Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Vehbi BAYSAN

vehbi.baysan@ihu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Vehbi Baysan İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı’ndan mezun olduktan sonra IRCICA’da araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Osmanlı elçilerinin Sefaretnameleri üzerine çalıştı. Ardından, Ürdün’e giderek Yarmouk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans programına dahil oldu. Öğreniminin yanısıra, Ortadoğu’da ilk kez Yabancılar İçin Türkçe programını başlattı. Doktora çalışmalarına İngiltere’deki Manchester Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde başladı. Manchester’dayken, aynı bölümde Türkçe okutmanlığı yaptı ve aynı zamanda Ölüdeniz Yazmaları Projesinde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. Sonrasında, Londra’da prestijli LSE (London School of Economics) ve SOAS (School of Oriental and African Studies – University of London) gibi kurumlada Tarih, Türkçe, Arapça dersleri verdi. İstanbul’a dönerek Koç Üniversitesinde dersler vermeye başladı ve ardından Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümünde kariyerine devam etti. Aynı zamanda, Uluslararası Ofis Direktörü olarak bulunduğu üniversitenin uluslararasılaşmasından sorumlu olarak yıllarca çalıştı. Ayrıca, Chicago merkezli IES Abroad adlı kurumun İstanbul merkezini kurdu ve bu merkezin Direktörü olarak ABD’nin iyi üniversitelerinden gelen öğrencilerle çalıştı. Kendisi, Türkçe, Arapça ve İngilizce yayın yapan kuruluşlarında Ortadoğu ve Türkiye’yi ilgilendiren konularda sıkça programlara katılmakta olup günlük bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Muhammed Fatih ÇALIŞIR

mfatih.calisir@ihu.edu.tr

Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (2005). Orta Avrupa Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Orta Avrupa Tarihi ve Bilkent Üniversitesi’nde Osmanlı Tarihi alanlarında yüksek lisans dereceleri aldı (2009). Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Erken Modern Avrupa Tarihi alanında doktorasını tamamladı (2016). Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı Yazma Eser Kütüphanesi’nde ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Osmanlı ve çevre tarihi konularında yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Emine HOŞOĞLU DOĞAN

emine.dogan@ihu.edu.tr

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesini, 2004 yılında ABD’de University of Washington Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyeti bölümünden modern Türk edebiyatı alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2002-2007 yılları arasında University of Washington ve University of Utah’ta yabancılara Türkçe dersleri verdi. ACTFL, NMELRC, telc, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlardan yabancı dil yeterlik sınavları geliştirme ve uygulama eğitimleri aldı. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için Türkçe derslerini yürüttü ve YADOT Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği’nin kuruculuğunda rol aldı. 2016 yılında University of Utah Orta Doğu Merkezi’nde “Toplumsal Cinsiyete Dayalı ‘Yeni Osmanlı Müslüman Kadını’ Söylemi Karşısında Son Dönem Osmanlı Müslüman Kadın Yazarları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı. 2017-2018’de Boğaziçi Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın desteklediği yurt içi doktora sonrası araştırma projesini yürütmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi

Faruk YASLIÇİMEN

faruk.yaslicimen@ihu.edu.tr

Faruk Yaslıçimen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisansını “Sunnism versus Shiism? Rise of the Shiite Politics and of the Ottoman Apprehension in Late Nineteenth Century Iraq” başlıklı teziyle tamamladı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nde hazırladığı “Ottoman Empire and its Shiite Subjects: State-Society Relations in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries” başlıklı teziyle 2016 yılında doktor ünvanını almaya hak kazandı. Akademik ilgi ve araştırma alanları arasında 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Din, Devlet ve Toplum, Osmanlı Tarih Yazımı ve Tarih Metodolojisi gibi konular bulunmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Şakir YILMAZ

msakir.yilmaz@ihu.edu.tr

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi’nde Tarih alanında yüksek lisans (1998) ve doktora (2006) derecelerini aldı. 2004-2010 arasında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında (TİKA) görev yapan Şakir Yılmaz 2007-2010 arasında TİKA’nın Ukrayna-Kırım temsilciliğini yürüttü.
Prof. Dr. Halil İnalcık’ın danışmanlığında yüksek lisans ve doktora tezlerini yazan Yılmaz, yüksek lisans tezinde ilk dönem Osmanlı siyaset düşüncesi geleneğini incelemiş, doktora tezinde ise Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinin önemli devlet adamlarından Celalzade Mustafa Çelebi’nin yaşamı ve kariyeri çerçevesinde Osmanlı bürokrasinin gelişimini ele almıştır. Öğrenim ve çalışma hayatı boyunca araştırma ve eğitim amacıyla değişik zamanlarda ABD, Ürdün, İran, Fransa ve Ukrayna’da bulunan Yılmaz, çalışmalarını Osmanlı siyaset düşüncesi, Osmanlı idare tarihi ve 15-17. yy. Osmanlı tarihyazımı alanlarında yoğunlaştırmıştır.