Ahmet Melik AKSOY


Arş.Gör.

ahmet.aksoy@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Boğaziçi Üniversitesi, İktisat ve Tarih, 2018


Araştırma Alanları

Osmanlı İktisat Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi